Hello,I was wondering, how one would translate the followings into finnish:a...

Hello,I was wondering, how one would translate the followings into finnish:a...

Hello,
I was wondering, how one would translate the followings into finnish:
a matter of luck
a matter of time
a matter of degree etc.

Answer

Hello,
A good translation is always a matter of context (riippuu asiayhteydestä!). So, I cannot give you one standard expression that would suit to every situation where this structure appears.

Net-Mot web dictionary gives the following examples:
a matter of
1 aikana, kuluessa (ajasta) It was over in a matter of seconds. Se kesti vain muutamia sekunteja.
2 kysymys jstak, jonkinlainen asia It was only a matter of time before the truth emerged. Totuuden paljastuminen oli vain ajan kysymys.
a matter of course itsestään selvä asia, itsestäänselvyys
as a matter of urgency / priority kiireellisesti

Here are some suggestions for translations of phrases found in the net, not necessarily the best and definitely not the only possibilities:

Is inflation just a matter of luck? Onko inflaatio sattuman kauppaa? Riippuuko inflaatio sattumasta?
Life Or Death A Matter Of Luck. Hengen säilyminen on onnen kauppaa. Elämä ja kuolema riippuvat onnesta.
Success is simply a matter of luck. Menestys riippuu pelkästä tuurista.

It Was Only a Matter of Time Before Ads Showed Up... Oli vain ajan kysymys, milloin mainokset ilmestyisivät...

Knowledge is invariably a matter of degree: you cannot put your finger upon even the simplest datum and say “this we know.” Tieto on poikkeuksetta suhteellista: yksinkertaisimmastakaan asiasta ei voi ehdottomasti sanoa: tämän tiedämme.
More than a Matter of Degree: Severe Asthma May Be a Different Form of the Disease. Kyse ei ole pelkästä aste-erosta: vakava astma saattaa olla sairauden eri muoto.

Comments (0)

Your answer